x

Žáci a učitelé vítali jaro - Orlický deník


Orlický deník

Žáci a učitelé vítali jaro
Orlický deník
Krajkářky ze ZUŠ Žamberk předváděly paličkování. SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk nám připravila ukázky zdobení perníků a zpracování dřeva. I my jsme mohli přiložit ruku k dílu a obojí si hned vyzkoušet. Naslouchali jsme podrobnému vyprávění paní ...


Zdroj