x

Rozloučení se čtenáři - Hospodářské noviny


Hospodářské noviny

Rozloučení se čtenáři
Hospodářské noviny
V dobách obecné krize tištěných médií je psaní novinových příspěvků pozvolna činností antikvovanou, téměř už jako paličkování krajek. Proto jsem jako externí spolupracovník už dávno čekal přechod z pravidelné spolupráce na nepravidelnou. Říkává se, že ...


Zdroj